Register

Đăng ký tham dự tại TP.HCM   Hà Nội
  (Phiếu đăng ký chỉ có giá trị tham dự tại khu vực Quý vị đã lựa chọn)
 
Official price (*)
Official price: 1.900.000 VNĐ/person
Early Bird: 1.425.000 VNĐ/person
     (25% off for every ticket purchased before September 1st )
Loyal discount: 1.425.000 VNĐ/person
     (25% off for long term subcribers of Nhip Cau Dau Tu Magazine)
Business group Discount: 950.000 VNĐ/person
     (50% off for group with more than 5 people)
Full name (*)
Ngày sinh - -
Gender   Male   Female
Title
Address (*)
Company name
Company address
Type of business
Company email 
Email (*)
Tel
Mã số thuế Fax                
Điện thoại nhà
Mobile (*)
  Thanh toán phí tham dự tại:
Công ty TNHH Một Thành Viên Ấn Phẩm - Đại diện TM Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư
Thanh toán Tiền mặt
      Tại: Công ty Ấn Phẩm - Lầu 7, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM
      Yêu cầu thu tiền tận nơi theo địa chỉ liên hệ
            (chỉ áp dụng tại các quận trong nội thành TP.HCM)
  Chuyển khoản
      Công ty TNHH Một thành viên Ấn Phẩm
      Tài khoản: 38018129 - Ngân hàng ACB, Chi nhánh Sài Gòn, TP.HCM